X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
05.08.2016

Poniżej załączamy materiał opracowany przez Izbę Skarbową we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu dotyczący:

 • ORGANIZACJA LOTERII FANTOWYCH
 • ORGANIZACJA FESTYNÓW PRZEZ LOKALNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE A PODATKI
 • SPRZEDAŻ LOKALNYCH WYROBÓW I USŁUG
 • ORGANIZACJA ZBIÓREK PUBLICZNYCHORGANIZACJA KONKURSÓW I LICYTACJI

BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA

POBIERZ

Czytaj więcej
05.08.2016

Zapraszamy na kolejne spotkanie z lokalnymi smakami i rekodziełem na Karkonoskim Jarmarku Lokalnym Skarby Ducha Gór. Znajdziecie tu wszystko, co najlepsze z Krainy Ducha Gór.

W programie Karkonoskiego Jarmarku Lokalnego Skarby Ducha Gór:

KONCERT ZESPOŁU SZYSZAK

WARSZTATY DLA DZIECI I ARTYSTYCZNE:
Florotypii, malowania Drewnianych Serc, mozaiki szklanej, zdobienia pierników, zachełmiańskiego haftu krzyżykowego, filcowania wełny z owcy, kamieniarskie, tworzenia biżuterii z kamienia i szkła, mydlarskie, geo-warsztaty, ceramiczne, LEGO;

EKO WARSZTATY Z KARKONOSKIM PARKIEM NARODOWYM

KONKURSY I ZABAWY

KUCHNIA RYCERSKA

KIERMASZ PRODUKTÓW LOKALNYCH: tradycyjna, niskoprzetworzona żywność, domowe przetwory i ciasta, miody, Sery Kozie Łomnickie, minerały, lokalne rzemiosło i rękodzieło, lokalni artyści.

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej
03.08.2016

3. sierpnia 2016 r. w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków na podejmowanie działalności gospodarczej w perspektywie programowej 2014-2020. Pracownica LGD Partnerstwo Ducha Gór opowiedziała o PROW 2014-2020 i możliwościach pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej na obszarze naszej LGD.

Czytaj więcej
01.08.2016

Informujemy, że zostały już udostępnione wzory wniosków dotyczących wsparcia w ramach poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski są dostępne do pobrania na stronie:

LGD Partnerstwo Ducha Gór: WEJDŹ

Urzędu Marszałkowiego Województwa Dolnośląskiego WEJDŹ

oraz

Agencji Restrukturyzacji i Modernicaji Rolnictwa WEJDŹ

Czytaj więcej
01.08.2016

W dniach 30-31. lipca 2016 r w Czeszowie LGD Partnerstwo Ducha Gó uczestniczyło w szkoleniu dla pracowników dolnośląskich Lokalnych Grup Działania z zakresu ogłoszonych wzorów wniosków, Biznes Planu oraz zapisów w umowach dotyczących wsparcia w ramach poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (wzory wniosków o dofinansowanie WOPP w ramach PROW 2014-2020, biznesplan, instrukcje, wzory umów o dofinansowanie, wnioski o płatność, rozporządzenie dot. wdrażania LSR 2014-2020). Omówione zostały także zapisy dotyczące wytycznej dla Lokalnych Grup Działania. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD.

Czytaj więcej
26.07.2016

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.

To pierwszy tego rodzaju konkurs stypendialny organizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie. Założeniem rozpoczęcia budowania funduszu, przy udziale środków Akademii Rozwoju Filantropii, jest zbudowanie Funduszu Stypendialnego, który stanie się stałym elementem rozwoju filantropii, a równocześnie tworzeniem dobrego klimatu i zachęty do powrotu młodych ludzi do „małej ojczyzny”, związania z regionem wykształconych kadr.

Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu. O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe. Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.

Z każdym stypendystą podpisywana jest umowa, w  której stypendysta staje się ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz  obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Przewiduje się również stypendium specjalne i stypendium fundowane – przyznawane w szczególnych przypadkach i sytuacjach losowych, nie objętych kryterium niniejszego regulaminu lub na wniosek fundatora (dedykowane), ze wskazaniem odbiorcy stypendium, bez konieczności spełnienia przez niego kryteriów. Tego rodzaju stypendia będą finansowane w całości przez danego fundatora.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2016 do czerwca 2017 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł.

WNIOSKI I REGULAMIN DO POBRANIA W ZAKŁADCE: Lokalny Program Stypendialny

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

Organizatorem konkursu jest LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba.

Parterami Programu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, osoby prywatne i przedsiębiorcy, których nazwy zostaną upublicznione po dokonaniu wpłat na Fundusz Stypendialny.

Zostań Fundatorem Programu Stypendialnego „Agrafka Agory” i wspieraj zdolnych  młodych z naszego obszaru!


    

Czytaj więcej
26.07.2016

Duch Gór ma zaszczyt zaprosić smakoszy lokalnych specjałów na specjalną kolację złożoną z certyfikowanych i lokalnych produktów pochodzących z całego obszaru Krainy Ducha Gór.  O godzinie 20.00, po kolacji odbędzie się koncert zespołu Szyszak. Na kolację obowiązują zapisy!

06. sierpnia 2016 r. (sobota), godz. 19.00-21.00

ul. Gimnazjalna 7, Karpacz

MENU:


Przystawki: 

 1. Deska serów łomnickich: sery kozie i krowie, ostatnio podawane podczas szczytu NATO w lipcu 2016 – Gospodarstwo „Kozia Łąka” z Łomnicy,
 2. Pasztet z owcy wrzosówki - Gospodarstwo Kowalowe Skały z Wrzeszczyna, 
 3. Przystawki z jaj, z wolnego wybiegu - Gospodarstwo Rolne Wiktor Zimmer z Łomnicy,
 4. Karp podgórzyński wędzony - Stawy Podgórzyńskie, 
 5. Chleb karkonoski na zakwasie – Piekarnia UliJanka z Piechowic.

Dania na ciepło:

 1. Barszcz na własnym zakwasie, z buraków z gospodarstwa, gotowany na rosole z kurczaków z własnej hodowli, podawany z pasztecikami z wołowiną łomnicką – Dorado, Wiejskie Delicja Janina Zimmer, produkty z Gospodarstwo Rolne Wiktor Zimmer z Łomnicy
 2. Rolada śląska z kluskami śląskimi oraz modrą kapustą – rolada wykonana z wołowiny z Gospodarstwa Rolnego Wiktora Zimmer w Łomnicy, danie serwowane przez Zygfryda Szygulę, OW U Musa z Karpacza

Deser:

 1. Pierniki trzcińskie, miękkie przekładane powidłami śliwkowymi – Piernikowy.pl z Trzcińska
 2. Rogaliki orzechowe – Karkonoskie Smaki Barbara Matyja z Jeleniej Góry

Napoje: 

 1. Woda Potencjałka – Jelenia Struga z Kowar
 2. Likier karkonoski- Abditus sp. z o.o z Borowic

KOSZT: 75 zł/1 os.
Wpłaty za kolację: 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746, tytułem Kolacja z Duchem Gór, imiona i nazwiska osób.

Zgłoszenia: sekretariat@duchgor.org , 75 644 21 65

Decyduje kolejność wpłat .
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Mailowo i telefonicznie można otrzymać informację czy są jeszcze wolne miejsca.

Czytaj więcej
15.07.2016

LGD PArtnerstwo Ducha Gór otrzymało dofinansowanie na tworzenie gminnych i powiatowej rad lub forum seniorów. Zobacz jak możesz się włączyć i jak środowiska seniorów skorzystają ze wsparcia w projekcie. Przewidzieliśmy m.in. wizytę studyjną-wyjazd oraz dofinansowanie środowisk seniorów.

Czytaj więcej
14.07.2016

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

W 2016 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

 ● Moduł I konkursu– utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,

● Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

 Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł.

Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tys. zł.  Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu,  ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu.

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłaćna adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Czytaj więcej
13.07.2016

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  ogłasza konkurs  na Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (Schematu 1.3.B.)

Ponad 63 mln 

Wnioski o dotacje mozna składać od 08.08.2016 r. do 31.08.2016 r. 

To dotacje m.in. na:

-  budowę / rozbudowę / przebudowę infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

-   zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

 Maksymalna wartość projektu do 20 mln zł.

Warunki udziału w konkursach dostępne są na naszej stronie

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.html

Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez:

e – mail: info.dip@umwd.pl,

tel.: 71 776 58 13-14,

w siedzibie DIP: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Czytaj więcej
13.07.2016

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna na Dolnym Śląsku certyfikację podmiotów Ekonomii Społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny”.

 

Link do filmiku promocyjno – informacyjnego: http://www.zakupprospoleczny.pl/o-znaku.

Czytaj więcej
08.07.2016

Poniżej załączamy prezentację ze szkolenia, które odbyło się 28.06.2016 r. odbyło się szkolenie dla członków Zarządu oraz Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków w LGD, na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to temat dla nas niewzykle istotny, ponieważ jednym z podstawowych kryteriów, jakie muszą spełniać składane u nas wnioski jest: działanie z poszanowaniem środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Prezentacja ze szkolenia (pobierz)

Czytaj więcej
05.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością nowejj zakładki na naszej stronie: DLA BENEFICJENTA, znajdą ją Pańswto na niebieskim kafelku, w menu poziomym: LGD PARTNERSTOW DUCHA GÓR. Po najechaniu przez Państwa kursorem na "kafelek" rozwinie się lista zakładek, będzie to ostatnia z nich.

Bezpośredni link do zakładki.

W tej zakładce znajdą Państwo przydatne i ważne pliki oraz informacje, które będą pomocne przy planowaniu projektów oraz w przypadku, gdy dopiero zastanawiają się Pańswto czy starać sie o dotacje na działalność czy na inicjatywy pozarządowe w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
29.06.2016

28. czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie dla członków Zarządu oraz Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków w LGD, na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to temat dla nas niewzykle istotny, ponieważ jednym z podstawowych kryteriów, jakie muszą spełniać składane u nas wnioski jest: działanie z poszanowaniem środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, stąd też niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie, przede wszystkim pracowników biura LGD, odpowiedzialnych za udzielanie doradztwa oraz członków Rady LGD, odpowiedzialnych za sprawdzanie złożonych przez Beneficjentów wniosków.
Szkolenie odbyło się w Świdnicy w nowoczesnym Centrum Technologii Energetycznych, prowadzonym przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Jest to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. 
Szkolenie umożliwiło uczestnikom poznanie różnych dostępnych technologii OZE w teorii oraz w praktyce.

Czytaj więcej
27.06.2016

Serdecznie zapraszamy wystawców do zgłaszania się na Karkonoski Jarmark Lokalny Skarby Ducha Gór.

14  sierpnia 2016 r., g. 12.00-18.00

Park Miejski przy Lipie Sądowej, KAPRACZ (początek Miejsckiego Deptaka)

Organizator: Lokalna Grupa Działania  Partnerstwo Ducha Gór, Miasto Karpacz oraz Producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej „Skarby Ducha Gór”; Kontakt: LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz; tel.: 75 644 21 65; e-mail:a.gomulka@duchgor.org

PIERSZEŃSTWO ZGŁOSZEŃ MAJĄ PRODUCENCI KARKONOSKIEJ MARKI LOKALNEJ SKARBY DUCHA GÓR.

ZGŁOSZENIA (WYPEŁNIONĄ KARTĘ) PRZYJMUJEMY DO 22.07.2016 r.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA PRZEZ ORGANIZATORA NASTĄPI DO 26.07.2106 r.

Karta zgłoszeniowa - wystawca

Karta zgłoszeniowa - warsztaty

Regulamin Wystawców

KARKONOSKI JARMARK SKARBY DUCHA GÓR to wydarzenie promujące producentów i rękodzielników objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich inicjatywę KARKONOSZE SLOW. Na naszym JARMARKU można odnaleźć wszystko co najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte na lokalnych produktach (serach kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, ekologicznych jajach, owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz rękodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo… To przede wszystkim oferta spędzenia czasu w Karkonoszach. To nie tylko okazja do skosztowania wyrazistych górskich smaków czy zakupienia lokalnego rękodzieła. To także możliwość uzupełnienia urlopu o warsztaty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, filcowania, szklarskie, grafiki czy ceramiki.

 

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".