X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012

Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
17.05.2012
Czytaj więcej
16.05.2012

W dniu 15.05.2012r. odbył się II etap konkursu wiedzy o obszarze  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór pn. „Z ogrodu Ducha Gór”.   Konkurs skierowany był do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z obszaru działania Partnerstwa.

Czytaj więcej
15.05.2012

   

Czytaj więcej
15.05.2012

 

 

      

Czytaj więcej
14.05.2012

Czytaj więcej
14.05.2012

Czytaj więcej
14.05.2012
Czytaj więcej
14.05.2012

Czytaj więcej
10.05.2012
Czytaj więcej
09.05.2012
Czytaj więcej
09.05.2012
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".