X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
28.05.2012

Czytaj więcej
28.05.2012
Czytaj więcej
28.05.2012
Czytaj więcej
28.05.2012
Czytaj więcej
25.05.2012

Czytaj więcej
25.05.2012
Czytaj więcej
25.05.2012

Czytaj więcej
23.05.2012

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Ducha Gór w dniu 11.06.2012 o godzinie 16:00, które odbędzie się w Biurze LGD (ul. Wojska Polskiego 40 Jelenia Góra).

Czytaj więcej
23.05.2012
Czytaj więcej
22.05.2012
Czytaj więcej
22.05.2012
Czytaj więcej
21.05.2012

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu z okazji Europejskiego Święta Muzeów otworzyło swoje wrota dla Karkonoskich Duchów pobratymców Ducha Gór, które ze swoimi skarbami prezentowały jego krainę.

Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
18.05.2012
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".