X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
16.04.2014

Czytaj więcej
15.04.2014

1. Biuro LGD Parnterstwo Ducha Gór w dniu 18.04.2014r.- nieczynne.

2. Skarbiec Ducha Gór- Galeria Produktu Lokalnego w dniu 18.04.2014r.- czynny od 8.00- 16.00.; w dniach 19-21.04.2014r.- nieczynny.

Czytaj więcej
14.04.2014

W dniach 23-25.05.2014r.  na terenie Dolnego Śląska w Henrykowie Lubańskim gm. Lubań oraz w dniach 09.05.-11.05.2014 na terenie Wielkopolski w Promnie gm. Pobiedziska odbędzie się szkolenie przewodników (opiekunów) pielgrzyma na Drodze św. Jakuba zorganizowane przez właściwe, ze względu na lokalizację LGD-y: Dolny Śląsk: Wzgórza Dalkowskie, Partnerstwo Izerskie, Kwiat Lnu oraz Partnerstwo Ducha Gór i Wielkopolska: LGD Kraina Lasów i Jezior oraz Stowarzyszenie Światowid. Szkolenie będzie prowadzone i finansowane w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 projekt "Europejskie Szlaki Św. Jakuba" i jest skierowane do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat specyfiki pielgrzymowania po Drodze św. Jakuba stając się jednocześnie certyfikowanymi opiekunami pielgrzymów. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Koszty noclegu, wyżywienia, prelegentów i materiałów ponoszą organizatorzy. Nie zapewniamy i nie zwracamy kosztów dojazdu i powrotu. Szczegółowy plan szkolenia będzie dostępny u organizatorów. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie szkolenia dotyczących prelegentów oraz kolejności zajęć.

Z jakubowym pozdrowieniem Organizatorzy

 

Czytaj więcej
10.04.2014

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1.3. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów powstała w Kostrzycy ścieżka edukacyjna „Wstęga ziół Karkonoszy”, której celem jest zwiększenie zainteresowania dziedzictwem przyrodniczym oraz edukacja w zakresie dziedzictwa jakim było i jest zielarstwo w Karkonoszach.

Czytaj więcej
10.04.2014

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych na lata 2007-2013 Program LEADER "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe Projekty powstał portal internetowy oraz wydany został przewodnik „Zabytki Ducha Gór” – mają one na celu przybliżyć i wskazać miejsca atrakcyjne dla turystów pod kątem ich przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przewodniki są dostępne m.in. w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

 

Zapraszamy do zapoznania się z portalem turystycznym - www.zabytkiduchagor.pl

Czytaj więcej
04.04.2014

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór rozpoczyna realizację Projektu w ramach Priorytetu 9 – 9.5, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Akademia Rozwoju Ducha Gór. Projekt jest skierowany do uczniów klas IV – VI. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne. W projekcie biorą udział szkoły: Szkoła Podstawowa w Ściegnach, Szkoła Podstawowa  w Kostrzycy oraz Szkoła Podstawowa w Czernicy.

Czytaj więcej
17.03.2014

Pierwsze jednodniowe szkolenie w ramach projektu „Przewodnik za ladą” dot. tworzenia Questów  odbędzie się w dniu 29.03.2014 r. od godziny 9.00 do 17.00  w Gospodarstwie Ekoturystycznym Kowalowe Skały, Wrzeszczyn 25a, 58-508 Jelenia Góra. Szkolenie jest bezpłatne, organizator zapewnia poczęstunek podczas szkolenia oraz  materiały szkoleniowe.

Przed nami pozostaje zorganizowanie i przeprowadzenie jeszcze 9 szkoleń tego typu na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór. Zapraszamy społeczności lokalne, grupy inicjatywne, liderów lokalnych do współpracy.   W każdej gminie LGD Partnerstwo Ducha Gór zaplanowaliśmy dwa szkolenia, których efektem będzie utworzenie Questu. Więcej o Qestach: www.questing.pl; www.questy.com.pl.

Uczestnictwo należy zgłosić za pośrednictwem telefonu, faxu lub e-maila maksymalnie na trzy dni przed terminem szkolenia (26.03.2014r.)w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz;  sekretariat@duchgor.org, tel./fax.  75 644 21 65, www.duchgor.org.

Więcej informacji o projekcie w zakładce pn. Przewodnik za ladą.

Czytaj więcej
14.03.2014

Pierwsze szkolenie w ramach projektu Przewodnik za ladą dot. prowadzenia działalności informacyjnej na temat zasobów przyrodniczo-kulturowych, atrakcji turystycznych, itp. z terenu LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz obsługi klienta odbędzie się w dniu 28.03.2014 r.od godziny 12.00 do 18.00 w Agroturystyce Łomniczanka ul. Świerczewskiego 99 w Łomnicy. Szkolenie jest bezpłatne, organziator zapewnia poczęstunek podczas szkolenia oraz  materiały szkoleniowe. Druga część szkolenia (praktyczna) w formie warsztatów odbędzie się podczas wyjazdu studyjnego po obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór w dniu 9.04.2014r. Organziator zapewnia poczęstunek i przejazd.

Podmioty/ miejsca lub osobych chcące skorzytać ze wsparcia w ramach projektu zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji uczestnictwa. Szczegóły projektu i deklaracja dostępne są na stronie www.duchgor.org w zakładce pn. Przewodnik za ladą.

Czytaj więcej
13.03.2014

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4-LEADER,    LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSWO DUCHA GÓR zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w dniu 24.03.2014r. od godziny 14 do 19.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz.

Uczestnictwo należy zgłosić za pośrednictwem telefonu, faxu lub e-maila maksymalnie na dwa dni przed terminem szkolenia w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz;  sekretariat@duchgor.org, tel./fax.  75 644 21 65, www.duchgor.org.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania  Partnerstwo Ducha Gór.

Czytaj więcej
19.02.2014

W związku z Konferencją rozpoczynającą projekt pn. Przewodnik za ladą biuro LGD Partrnerstwo Ducha Gór w dniu 20.04.2014r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Telefon kontaktowy: 516574988

 

 Skarbiec Ducha Gór pracuje zgodnie z harmonogramem od 10-18.00.

Czytaj więcej
18.02.2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłosza nabór wniosków o dofinansowanie kunkurs nr VII/2014 w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach 1 operacji:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przekierowanie do treści ogłoszenia : link

Treść ogłoszenia do pobrania: pobierz

Czytaj więcej
18.02.2014

Lokalna Grupa Działa Parterstwo Ducha Gór wraz z LGD: Kwiat Lnu, Kraina Łęgów Odrzańskich, Szkaliem Granitu i Spichlerz Górnego Śląska ropzoczeła realziację projektu współpracy pn. „Przewodnik za ladą”.   Konferencja rozpoczynajaca projekt odbedzie się dnia 20.02.2014 /czwartek/ godz. 10.00 w Winnicy Jaworek, ul. Kościuszki 48A,  55-330 Miękinia. LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu wprowadza dodatkowe punkty informacji turystycznej prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, jako uzupełnienie dotychczasowych działań jst. Ta forma obsługi ruchu turystycznego została już przetestowana przez jednego z partnerów projektu i przyniosła  wymierne efekty, które chcielibyśmy przenieść na nasz grunt.  

Czytaj więcej
18.02.2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2014 roku.

Wszelkie informacje dostępne są na storonie: link

 

Czytaj więcej
17.02.2014

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny?

Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić?

Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Chcesz wziąć udział w inspirujących warsztatach i zdobyć nowe umiejętności?

 Dzięki udziałowi w konkursie Zosia (69 lat) założyła Szkołę SuperBabci w Lublinie. Krystyna  (66 lat) i Kasia  (30 lat) zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (67 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Zdzisław (61 lat) wytyczył ścieżkę rowerową łączącą dwie zabytkowe dzielnice Katowic.

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w  inspirujących warsztatach. Wspieramy  inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze.

 Ze środków konkursu przyznamy dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Poprzez realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” pokazujemy, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy sposób wykorzystują  nowe technologie, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.

 Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Do tej pory nagrodziliśmy już 199 projektów w całej Polsce.

 Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 10 marca 2014.

Czytaj więcej
17.02.2014

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2014” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym  i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

Plakat informacyjny

Zasady programu

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".