X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
19.12.2016

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

życzymy Państwu i sobie

harmonii, spokoju i zgody,owocnej współpracy, tylko życzliwych ludzi na Waszej drodze.

Aby w sobie znajdować same pozytywne emocje: dobro, radość, życzliwość.

Aby nie chować w sobie smutku czy złości, kierować się tylko dobrymi intencjami.

Życzymy zmiany na lepsze - siebie, otoczenia i świata.

Niech ten czas przełomu przyniesie samo dobre.

 

Z najserdeczniejszymi życzeniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

Czytaj więcej
19.12.2016

Informujemy, że w dniu 16. grudnia 2016 r. zakończone zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy nr: 1/2016 na podejmowanie działalnosci gospodarczej oraz 2/2016 na rozwój działalności gospodarczej, nabory realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach naboru nr 1/2016 na podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło łącznie 14 wniosków o przyznanie pomocy.

W ramach naboru nr 2/2016 na rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło łączenie 12 wniosków o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej
05.12.2016

Szanowni Państwo! Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 17.12.2016, w godz. 14.00-17.00, w Świetlicy Wiejskiej w Łomnicy, przy ul. Świerczewskiego 36

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków.
 2. Zwiększenie składki dla Gminy Janowice Wielkie o wkład na Program Stypendialny Agrafka Agory – uchwała.
 3. Status pożytku publicznego LGD – uchwała.
 4. Ustalenie diet dla członków organów decyzyjnych LGD – uchwały.
 5. Zmiana logotypu LGD.
 6. Wręczenie uroczyste stypendiów Agrafka.
 7. Świąteczne spotkanie.

W imieniu Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór

Prezes Zarządu - Dorota Goetz

Czytaj więcej
05.12.2016
Szanowni Państwo,

niestety nasza zbiórka na portalu wspieram.to nie otrzymała minimalnego progu wsparcia, tym samym wszystkie zakupione przez Państwa przedmioty są nadal w naszym posiadaniu, a Państwo otrzymali zwrot pieniędzy na konto. Niestety nie mamy dostępu do danych kto i co zamówił, dlatego też uruchamiamy kolejną akcję - prezenty za wsparcie. Tym razem jest to organizowane bezpośrednio przez nas i jeszcze mamy czas żeby zdążyć dostarczyć prezenty przed Gwiazdką....


JAK WESPRZEĆ STUDENTÓW I OTRZYMAĆ ORYGINALNY PREZENT NA GWIAZDKĘ?

1. Należy wejść w link wydarzenia utworzonego na facebooku: 

https://www.facebook.com/events/101001233728348/?active_tab=discussion

2. Proszę wybrać sobie dowolną nagrodę lub kilka nagród. Następnie należy przelać kwotę, która widnieje pod opisem zdjęcia.

3. Konto: LGD Partnerstwo Ducha Gór, rachunek: BZ WBK 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746

4. Tytułem: DAROWIZNA NA LOKALNY PROGRAM STYPENDIALNY/ "nazwa nagrody"

5. Abyśmy mogli wyrobić się do Gwiazdki z przesłaniem Państwu zamówionych prezentów - prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: sekretariat@duchgor.org - także drogą mailową ustalimy sposób odebrania/przesłania nagrody.


Czytaj więcej
02.12.2016

Informujemy, że Generator wniosków: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest już dostępny na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej
16.11.2016

Zapraszamy na Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dotyczące biznesplanu, karty oceny wstępnej, karty oceny zgodności z LSR i PROW 2014-2020, lokalnych kryteriów wyboru, w ramach środków  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 05.12.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 13.00-18.00

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności „POGÓRZE”, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 02.12.2016 r.!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 03.12.2016r.

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 02.12.2016 r.

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany, by mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd….

 

 

Czytaj więcej
16.11.2016

Zapraszamy na Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dotyczące warunków przyznania pomocy dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumentów aplikacyjnych i załączników, karty oceny wstępnej, karty oceny zgodności z LSR i PROW 2014-2020, lokalnych kryteriów wyboru, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.

DATA SPOTKANIA: 28.11.2016 r.

GODZINY SPOTKANIA: GODZ. 13.00-18.00

MIEJSCE SPOTKANIA: PODGÓRZYN, Centrum Aktywności „POGÓRZE”, ul. Żołnierska 13

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie obecności drogą mailową – obowiązuje przesłanie ZGŁOSZENIA, na ZAŁĄCZONYM FORMULARZU na adres: sekretariat@duchgor.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 25.11.2016 r.!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD Partnerstwo Ducha Gór prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dnia 26.11.2016r.

W przypadku niemożliwości pojawienia się na szkoleniu należy swoją nieobecność zgłosić do 25.11.2016 r.

 

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany, by mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd….


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
16.11.2016

Informujemy, że po rozpatrzeniu złożonych wniosków, decyzją Komisji Stypendialnej Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory do przyznania stypendium wybrano następujące osoby z poszczególnych gmin partnerskich z obszaru LGD:

Aleksandra Rak – Gmina Mysłakowice

Karolina Przykłota – Gmina Janowice Wielkie

Aleksandra Rosik – Gmina Piechowice

Dorota Nakiewicz – Gmina Kowary

Dominika Kudelska – Gmina Szklarska Poręba

Kamila Nykiel – Gmina Podgórzyn

Adam Zahacki – Gmina Karpacz

 

GRATULUJEMY!

LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

O Lokalnym Programie Stypendialnym Agrafka Agory:

Lokalny Program Stypendialny Agrafka Agory na naszym terenie został zainicjowany przez Zarząd LGD Partnerstwo Ducha Gór. Partnerami Programu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Gminy: Mysłakowice, Janowice Wielkie, Piechowice, Kowary, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Karpacz, Firma THOM Polska oraz lokalni producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej oraz LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast. 

 

Czytaj więcej
10.11.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016 z dnia 10.11.2016 r. (POBIERZ)

ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

 

Termin składania wniosków

25.11.2016 – 16.12.2016 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00, w dniu 16.12.2016 r. przyjmowanie wniosków do godz. 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

 

Tryb składania wniosków:

 

 1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze przekazywane są LGD.
 3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, na egzemplarzu wnioskodawcy przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie.
 6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 7. Wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Maksymalna kwota pomocy: 300 000,00 zł

 

Intensywność pomocy: 70%

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

- Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

- Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :

 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.).
 2. Zgodność z zakresem tematycznym -  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 3. Zgodność z: 
 • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 2014-2020 w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru II.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w  tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru oraz uzyskanie 54 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów,

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR Partnerstwo Ducha Gór, przez  osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

5. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach  oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

6. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i  pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji,  decydują zasady wskazane w Regulaminie Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach WoPP.
 2. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje”: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp., (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie oraz miejsce dostępności np. link do stron www) wskazujące na spełnienie kryteriów, porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów.
 3. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji.    
 4. Analiza innowacyjnego charakteru operacji (jeśli dotyczy).

 

 

Limit środków w ramach naboru: 900 000,00 zł

 

Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór  na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz na stronie internetowej: www.konkursy.duchgor.org, zakładka Konkursy PROW.

 

Doradztwo w zakresie naboru wniosków udzielane jest w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od wtorku do czwartku, w  godz. 10-14.00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi doradczej. tel. 756442165. Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w dniu ostatniego dnia naboru wniosków tj. 16.12.206 r.

 

Załączniki do ogłoszenia

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach WoPP (rozwijanie działalności gospodarczej). (wejdź)
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)
 3. Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. (wejdź)
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (wejdź)
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (wejdź)
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (wejdź)
 8. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji. (wejdź)  
 9. Analiza innowacyjnego charakteru operacji (jeśli dotyczy). (wejdź)
 10. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje”: artykuły, publikacje, raporty, analizy itp., (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie oraz miejsce dostępności np. link do stron www) wskazujące na spełnienie kryteriów, porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów.

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin:  Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra wraz z  załącznikami: (wejdź)

12. Arkusz weryfikacji wstępnej Wniosku – załącznik nr 4 do procedury (wejdź)

13. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji załącznik nr 5 do procedury (wejdź)

14. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 204-2020 - załącznik nr 6 do procedury (wejdź)

15. Arkusz oceny kryteria lokalne przedsięwzięć II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w  tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju  obszaru - załącznik nr 9 do procedury. (wejdź)

16. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia  wskaźniki. (wejdź)

17. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23)  obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba,  Jelenia Góra. (wejdź)

18. Regulamin Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. (wejdź)

19. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków obowiązująca dla wyboru operacji/grantobiorców i operacji  własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. (wejdź)

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

20. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)

21. Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji. (wejdź)

22. Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych. (wejdź)

23. Załącznik nr 3 zasady konkurencyjności wydatków. (wejdź)

24. Załącznik nr 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad  konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020. (wejdź)

25. Załącznik nr 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych. (wejdź)

26. Załącznik nr 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (wejdź)

27. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)

28. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. (wejdź)

29. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór. (wejdź)

 

UWAGI dla wnioskodawców.

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników do godz. 15.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 5. Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 6. Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 7. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 8. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 9. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: PROW 2014-2020
 10. Księga wizaulizacji PROW 2014-2020 znajduje się na strownie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Czytaj więcej
10.11.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 z dnia 10.11.2016 r. (pobierz)

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru:

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

 

Termin składania wniosków

25.11.2016 – 16.12.2016 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00, w dniu 16.12.2016 r. przyjmowanie wniosków do godz. 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

 

Tryb składania wniosków:

 

 1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Oba egzemplarze przekazywane są LGD.
 3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, na egzemplarzu wnioskodawcy przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie.
 6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 7. Wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika.

 

Forma wsparcia: premia

 

Wysokość premii: 80 000,00 zł

 

Intensywność pomocy: 100%

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji :

 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Złożony wniosek musi być zgodny z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.)
 2. Zgodność z zakresem tematycznym -  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Zgodność z: 
 • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór,

 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku LGD Partnerstwo Ducha Gór,

 • kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 2014-2020 w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,

 • lokalnymi kryteriami wyboru II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w  tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru oraz uzyskanie 54 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów.

      4.  Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez                osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

5. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach  oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

6. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i  pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji,  decydują zasady wskazane w Regulaminie Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach WoPP.
 2. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje”: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp., (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie oraz miejsce dostępności np. link do stron www) wskazujące na spełnienie kryteriów, porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów.
 3. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji.
 4. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy).
 5. Analiza innowacyjnego charakteru operacji (jeśli dotyczy).

 

Limit środków w ramach naboru: 1 200 000,00 zł

 

Miejsce udostępnienia dokumentów - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór  na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, wzór umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz na stronie internetowej: www.konkursy.duchgor.org, zakładka Konkursy PROW.

 

Doradztwo w zakresie naboru wniosków udzielane jest w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od wtorku do czwartku, w  godz. 10-14.00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi doradczej. tel. 756442165. Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w dniu ostatniego dnia naboru wniosków tj. 16.12.206 r.

 

Załączniki do ogłoszenia

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach WoPP. (pobierz)
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. (pobierz)
 3. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.(pobierz)
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. (pobierz)
 5. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji. (pobierz)
 6. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy). (pobierz)
 7. Analiza innowacyjnego charakteru operacji (jeśli dotyczy). (pobierz)
 8. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje”: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp., (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie oraz miejsce dostępności np. link do stron www) wskazujące na spełnienie kryteriów, porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów. 

Dokumenty związane z oceną operacji:

9. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategia Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin:  Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra wraz z  załącznikami: (pobierz)

10.Arkusz weryfikacji wstępnej Wniosku – załącznik nr 4 do procedury. (pobierz)

11. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji załącznik nr 5 do procedury (pobierz)

12. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 204-2020 -  załącznik nr 6 do procedury (pobierz)

13. Arkusz oceny kryteria lokalne przedsięwzięć II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w  tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju  obszaru - załącznik nr 8 do procedury. (pobierz)

14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia  wskaźniki. (pobierz)

15. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23)  obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba,  Jelenia Góra. (pobierz)

16. Regulamin Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. (pobierz)

17. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków obowiązująca dla wyboru operacji/grantobiorców i operacji  własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. (pobierz)

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

18. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. (pobierz)

19. Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja  trwale związana  z nieruchomością. (pobierz)

20. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. (pobierz)

21. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. (pobierz)

22. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. (pobierz)

 23. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór. (pobierz)

 

UWAGI dla wnioskodawców.

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników do godz. 15.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 5. Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 6. Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 7. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 8. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 9. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: PROW 2014-2020
 10. Księga wizaulizacji PROW 2014-2020 znajduje się na strownie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Czytaj więcej
04.11.2016

W dniu 4. listopada 2016 r. w Centrum Aktywności POGÓRZE odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD, odpowiedzialnej za ocenę wniosków składanych do LGD Partnerstwo Ducha Gór podczas ogłaszanych konkursów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Podczas posiedzenia Rady zostało wybrane prezydium Rady LGD. Członkowie Rady LGD napisali także test sprawdzający ich wiedzę z zakresu PROW 2014-2020, Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przede wszystkim z zakresu oceny wniosków i weryfikacji kryteriów.


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
03.11.2016

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 

 

ZAPRASZAJĄ:

 

dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w: V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, 26 listopada 2016 r., w godz. 11.00-16.00, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa k. Świdnicy .

 

Targi mają na celu promocję dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracje sektora publicznego i pozarządowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

 

Więcej informacji na stronie (WEJDŹ)

Czytaj więcej
02.11.2016

LGD Partnerstwo Ducha Gór ogłasza uzupełniający nabór wniosków do Lokalnego Programu Stypendialnego z gminy: MYSŁAKOWICE. 


Uzupełniający nabór trwa do 14.11.2016 r.


Warunki uzyskania stypendium na naszej stronie (WEJDŹ)

Czytaj więcej
31.10.2016

Zapraszamy do zapoznania się nową zakładką na naszej stronie: INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA - znajdą tam Państwo interpretacje i wyjasnienia, ułatwiajace zrozumienie i doprecyzowujące zapisy obowiązującego Rozporządzenia:

 • Dotyczy: dofinansowania w ramach działańzwiązanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego (POBIERZ)
 • Dotyczy: interpretacji dla działalności gospodarczych (POBIERZ)
 • Dotyczy: kwalifikowalności kosztów dla wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (POBIERZ)
 • Dotyczy: limitu na zakup środków transportu, możliwości zakupu nieruchomości oraz warunku prowadzenia działalności w wymaganym czasie (POBIERZ)
 • Dotyczy: możliwości otrzymania pomocy na realizację operacji przez wspólnotę mieszkaniową (POBIERZ)
 • Dotyczy: możliwości realizacji opreacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z łączeniem dofinansowania z pożyczkami a kwalifikowalnością kosztów (POBIERZ)
 • Dotyczy: obowiązku zamieszczania plakatu lub tablicy informacyjnejdla beneficjentów PROW (POBIERZ)
 • Dotyczy: Rozwijania działalności gospodarczej (POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia kosztów kwalifikowalnych środków transportu w ramach poddziałania 19.2 (POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (POBIERZ)
 • Dotyczy: wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczej (POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (POBIERZ)


                                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacji”, mająca na celu: „Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(2023)”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej
25.10.2016

Zapraszamy do wsparcia Lokalnego Programu Stypendialnego, który jest realną pomocą dla studentów pochodzących z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. 


Zbiórkę prowadzimy na portalu wspieram.to. Jest to w pełni bezpieczne. Wystarczy wybrać kwotę wsparcia oraz nagrodę jaka za to wsparcie przysługuje. Nagrody są bardzo atrakcyjne i bazujące przede wszystkim na produktach lokalnych i to produktach lokalnych produkowanych przez miejscowych artystów, rzemieślników i producentów.

Dlaczego to takie ważne? Część pieniędzy na stypendia udało nam się pozyskać z Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, część pieniędzy wpłaciły nasze gminy. I teraz nasza kolej! Do uzbierania jest 6.200 zł. Na zbiórkę mamy czas tylko do 31.11.2016 r., jeżeli nie uda nam się zebrać tej kwoty, to wszystkie dokonane wpłaty wrócą na konto wpłacających, a my będziemy musieli rozpoczynać akcję od początku. 

Na czym polega wsparcie dla studentów? Wybieramy 7 studentów z naszego obszaru, po jednym z każdej partnerskiej gminy. Każdy z nich otrzyma stypendium w wysokości 380 zł. miesięcznie od października do czerwca.To jest dopiero początek - chcemy, aby ten fundusz funkcjonował już co roku!

Z poważaniem
LGD Partnerstwo Ducha Gór
Czytaj więcej
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".