X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
18.08.2015

18.08.2015 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie dolnośląskich lokalnych grup działania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego w ramach wymiany doswiadczeń partnerów KSOW. Organizatorem spotkawnia była Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD. Spotkanie odbyło się w sprawie nowych Lokalnych Strategii Rozwoju |(LSR), uwarunkowań prawnych, nowego podejścia i koniecznych zapisów w LSR. 

Czytaj więcej
18.08.2015

Zamiennie biuro będzie otwarte w dniach 24-25.08.2015 r. W sprawach pilnych kontakt pod nr telefonu 606 466 465606 466 465.

Czytaj więcej
13.08.2015

Serdecznie zapraszamy na stronę: http://witrynawiejska.org.pl/ , znajdą tam Pańswto szereg przydatnych informacji dla rolników i aktywnych społeczności lokalnych.

Czytaj więcej
11.08.2015

Informujemy, że w 12 i 13 sierpnia 2015 r. biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne, z powodu urlopu pracownika.

Za utrudnienia przepraszamy.

LGD Partnerswo Ducha Gór

Czytaj więcej
04.08.2015

Informujemy, ze dnia 5 sierpnia 2015 r. biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne, z powodu wyjazdu pracownika na spotkanie fokusowe w Radomierzu w Gminie Janowice Wielkie. Spotkanie jest organizowane w ramach pracy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Biuro będzie czynne w zamian w dniu 07. sierpnia 2015 r., w godz. 10.00-14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

LGD Partnerswo Ducha Gór

Czytaj więcej
03.08.2015

Informujemy, że w terminie od 01.08.2015 do 28.02.2016 biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie czynne:

środa i czwartek 10.00-14.00

Czytaj więcej
30.07.2015

W dniu 31.07.2015 r. biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne, z powodu wyjazdu pracownika do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Donośląskiego we Wrocławiu, w celu złożenia wniosku na wsparcie przygtowawcze.

Za utrudnienia przepraszamy.

LGD Partnerstwó Ducha Gór

Czytaj więcej
30.07.2015

Już w najblizszą środę 5.08.2015 r. w Radomierzu odbędzie się pierwsze spotkanie fokusowe w ramach Konsultacji Społecznych organizowanych w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Pod poniższymi odnośnikami znajdą Pańswto Szczegółowe informacje na temat:


                                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
28.07.2015

LGD Partnerstwo Ducha Gór ogłsza nabór moderatorów, którzy poprowadzą spotkania w ramach realizacji Konsultacji Społecznych niezbędnych przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod nową perspektywe programową PROW 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.08.2015

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Czytaj więcej
27.07.2015

Zapraszamy do wypełnienia wstępnej ankiety diagnozującej, która posłuży nam do zbadania Państwa opinii na temat regionu. Jest

to niezbędne podczas tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Prosimy o wypełnianie i nadsyłanie ankiet do 04.08.2015 r.

Wstępna ankieta diagnozująca (wypełnij on-line)

Wstępna ankieta diagnozująca (pobierz)

Czytaj więcej
17.07.2015

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku?
Zgłoś je do siódmej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska!

 

Czytaj więcej
14.07.2015

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 28.07.2015 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

 

Zaproszenie (pobierz)

Czytaj więcej
29.06.2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) zorganizowała 27. czerwca 2015 r. bezpłatne szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szkolenie odbyło się w Jeleniej Górze - stolicy regionu, który skupia LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

Czytaj więcej
26.06.2015

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 09.07.2015 w Centrum Integracji, ul. Żołnierska 13 w Podgórzynie o godz. 16.00.

Zaproszenie (pobierz)

 

Czytaj więcej
26.06.2015

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami". Spotkania będą dotyczyły wsparcia dla organizacji pozarządowych na projekty związane z aktywizacją zawodową i społeczną. Odbędą się one we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu w dniu 1 lipca 2015r.

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".