X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
07.09.2015

W ubiegły weekend przedstawiciele LGD Partnerstwo Ducha Gór gosili na gminnych dożynkach w Sosnówce. Gmina Podgórzyn bawiła sie w rytmie Country

Czytaj więcej
07.09.2015

Zapraszamy mieszkańców na spotkania organizowane we wszystkich miastach i gminach należących do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra.

15.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z lokalnymi przedsiebiorcami
Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13, Biała Dolina, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, MOKSIAL, godz. 16-19.00

16.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z mieszkańcai obszaru LGD
Jelenia Góra, ul. Bankowa 15, Centrum MAK, godz. 16-19.00

17.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z przedstawicielami JST
Kowary, budynek B Urzędu Miasta, godz. 10-13.00

18.09. – Opracowanie zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru oraz opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji.
Wywiad Fokusowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29, Gminny Ośrodek Kultury (GOK), godz. 16-19.00

Wywiady grupowe (fokusowe) Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem w grupie fokusowej – prosimy o kontakt z nami, ponieważ ilość uczestników w tej grupie jest ograniczona (do 12 osób). Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do jednej z grup oraz wyrażenie zgody na nagrywanie wywiadu grupowego, co jest koniecznym elementem tej metody. W grupie sektorowej można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania, mieszkańcy obszaru LGD

                                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
04.09.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Janowicach Wielkich


Świetlica RUDAWY, ul. 1 maja 25
g.15.00-18.00
09.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć przede wszystkim potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych oraz Przygotowania planu kominikacji.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
04.09.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Jeleniej Górze

Centrum M.A.K., ul. Bankowa 15
g.15.00-18.00
08.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć przede wszystkim potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych oraz Zasad monitorowania i ewaluacji.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
04.09.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Szklarskiej Porębie

MOKSIAL, ul. Słowackiego 13
g.15.00-18.00
07.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych oraz Opracowania zasad wyboru operacji i kryetriów wyboru.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
04.09.2015

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszconym w lokalnych mediach na temat konsultacji społecznych.

O TYM SIĘ MÓWI W REGIONIE!

Materiał filmowy od Strimeo.tv

Materiał Prasowy od Nowiny Jeleniogórskie

 


                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej
31.08.2015

W ubiegły weekend przedstawiciele LGD Partnerstwo Ducha Gór gosili na gminnych dożynkach w Myslakowicach. Mimo upału humor i ludzie dopisali:

Czytaj więcej
28.08.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Kowarach

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2
g.14.00-17.00
04.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
28.08.2015

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z mieszkańcami regionu, które odbędzie się w Karpaczu

Aula Gimnazjum w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 maja 48 a
g.15.00-18.00
03.09.2015 r.


Warsztaty będą dotyczyć potrzeb, problemów lokalnych, słabe i mocne strony, rozwiązania, jakie grupy powinniśmy objąć wsparciem, pomysły na realizację projektów, w tym projektów grantowych.
Zostaną zaprezentowane wyniki prac z grupami sektorowymi oraz będzie można wypracować własne pomysły, uwagi itd...

Czytaj więcej
27.08.2015

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu KONFERENCJI organizowanej w ramach Konsutacji Społecznych - tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Konferencja dla wszystkich grup sektorowych

Termin: 22.09.2015, 14.00-19.00
Miejsce: Mysłakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29

Za utrudnienia przepraszamy
LGD Parnerstwo Ducha Gór

                                                                                                                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Czytaj więcej
23.08.2015

Zapraszamy wszystkich chętnych - tych dużych i zupełnie malutkich - na wydarzenie, które odbywa się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do Ekomuzeów Krainy Ducha Gór - to niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z historią, tradycją i dziedzictwem naszego regionu.

UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE.

Cały informator EDD 2015 znajdziecie na stronie:
http://www.muzeumetnograficzne.pl/download/edd_2015/edd2015_informator.pdf

Zapraszamy do Trzcińska - 19-20.09.2015, godz. 11.00-16.00

Piekarnia Piernikowy.pl, Trzcińsko 67

Czytaj więcej
23.08.2015

Zapraszamy wszystkich chętnych - tych dużych i zupełnie malutkich - na wydarzenie, które odbywa się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do Ekomuzeów Krainy Ducha Gór - to niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z historią, tradycją i dziedzictwem naszego regionu.

UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE.

Cały informator EDD 2015 znajdziecie na stronie:
http://www.muzeumetnograficzne.pl/download/edd_2015/edd2015_informator.pdf

Zapraszamy do Wrzeszczyna - 13.09.2015, g. 12.00-15.00

Gospodarstwo Kowalowe Skały, Wrzeszczyn 25

 

Czytaj więcej
20.08.2015

Zamiennie biuro będzie otwarte w dniach 24-25.08.2015 r. W sprawach pilnych kontakt pod nr telefonu 606 466 465.

Czytaj więcej
19.08.2015

 

Przedłużony został termin wypełnienia ankiety diagnozującej do LSR 2014-2020 - do 31.08.2015 r. dla mieszkańców gmin: Podgórzyn, Karpacz, Janowice Wielkie, Mysłakowice, Jelenia Góra. Z tych gmin mamy najmniej wypełnionych ankiet. PROSIMY O MOBILIZACJĘ I POŚWIĘCENIE 10 MINUT NA WYPEŁNIENIE ANKIETY. Obecnie statystyka wypełnionych ankiet z poszczególnych gmina wygląda następująco: 

Mysłakowice

36

7.6%

Janowice Wielkie

33

7%

Podgórzyn

26

5.5%

Karpacz

28

5.9%

Kowary

88

18.6%

Piechowice

123

26.1%

Szklarska Poręba

93

19.7%

Jelenia Góra

45

9.5%

Czytaj więcej
19.08.2015

Sprawdź aktualne terminy spotkań w gminach dotyczące nowej tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W zakładce konsultacje społeczne http://www.konkursy.duchgor.org/pl/264/pelny-harmonogram-spotkan/, znajdziecie szczegółowe informacje. Wybierz termin i włącz się w tworzenie nowej Loklanej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 


                                                                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poddziałanie 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                           

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".