X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
21.04.2017

23.04.2017 r. Mała Wielkanoc w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, od godz. 13-18.00 odbędą się prezentacje tradycyjnych stołów wielkanocnych. 9 zespołów z Dolnego Śląska zaprezentuje tradycyjne potrawy, pieśni i oracje oraz zwyczaje obrzędowe dotyczące Świąt Wielkiej Nocy. Serdecznie zapraszamy!

 

Czytaj więcej
18.04.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące Dobrych Praktyk:

11.05.2017, godz. 12.00-14.00 – szkolenie dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

11.05.2017, godz. 14.00-16.00 – szkolenie dotyczące stosowania rozwiązań innowacyjnych

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

Czytaj więcej
18.04.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące:

PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

24.04.2017, godz. 12.00-14.00 – Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

24.04.2017, godz. 14.00-16.00 – Lokalne Kryteria Wyboru

Formularz zgłoszeniowy (pobierz) 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

 

Czytaj więcej
14.04.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na konferencję inaugurującą projekt "Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego"

W dniu 26. kwietnia 2017 r. w Mysłakowicach w Gminnym Ośrodku Kultury, w godzinach 10.00-14.00

 

W programie:
1. Dobre przykłady Rad Seniorów i inicjatyw seniorów w świecie, w Polsce, na Dolnym Śląsku i na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór.
2. Doświadczenia ze zrealizowanego projektu w 2016 r. "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów"
3. Co mamy do zrobienia w 2017 r. w aktualnym projekcie


Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję telefonicznie 75 644 21 65 lub drogą mailową sekretariat@duchgor.org


Zapewniamy najwyższej jakości catering z produktów lokalnych.
Zapewniamy transport dla grup seniorów z każdej gminy.

Czytaj więcej
14.04.2017

Informujemy, że LGD Partnerstwo Ducha Gór przystąpiło do realizacji drugiej edycji projektu poświęconego gminnym radom seniorów. Zapraszamy na spotkania.

Projekt: „Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”

Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu odbędzie się:

 1. 1 konferencja - rozpoczynająca projekt.
 2. 40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).
 3. Mikroinicjatywy seniorów w gminach i powiecie, dofinansowane w ramach projektu.
 4. Zajęcia dla liderów – seniorów (3 spotkania).
 5. Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).
 6. Zajęcia cyfrowe – komputerowe.
 7.  Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
 8. Konferencja zamykająca projekt.

Zapraszamy do współpracy:

 • Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
 • Środowiska senioralne nieformalne.
 • Organizacje senioralne.

Obszar działania projektu: powiat jeleniogórski

Czas działań w projekcie: kwiecień – grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: www.duchgor.org, www.radyseniorow.pl

 

Czytaj więcej
14.04.2017

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, czasu przełomu i początku wiosny

LGD Partnerstwo Ducha Gór życzy Państwu szczęścia, wielu małych radości,

kazdego dnia czerpania satysfakcji z otaczającego nas świata,

wielkich marzeń i ambitnych planów oraz siły i wytrwałości, by je realizować.

Serdecznych i życzliwych ludzi wokół oraz nieustającej chęci do współpracy.


Z najserdeczniejszymi życzeniami

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
10.04.2017

Informujemy, że szkolenie zaplanowane na 10.04.2017 w Podgórzynie zostaje w tym dniu odwołane, ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.

Nowy termin szkolenia zostanie wkrótce podany.

Czytaj więcej
10.03.2017

Zapraszamy do konsultacji społecznych w dokumentacji opracowanej przez LGD

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w poprzedniej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wlywające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 30. marca 2017 r., godz. 15.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

KARTA KONSULTACYJNA

KONSULTOWANE DOKUMENTY:

Regulamin Rady (pobierz)

Kryteria konkursy własne (pobierz)

Zał. nr 1 Lista Kryteriów Oceny Wstępnej (pobierz)

Zał. nr 3 Lista Kryteriów Lokalnych (pobierz)

Zał. nr 4 Arkusz weryfikacji wstępnej wniosku (pobierz)

Zał. nr 7 Karta Oceny Wzór Inwestycje (pobierz)

Zał. nr 8 Karta Oceny Wzór Starty (pobierz)

Zał. nr 9 Karta Oceny Wzór Rozwój (pobierz)

Zał. nr 10 Karta Oceny Wzór Promocja (pobierz)

Czytaj więcej
10.03.2017

Informujemy, że uległ zmianie termin Walnego Zebrania Członków LGDG Partnerstwo Ducha Gór. Nowy termin Walnego Zebrania - 31.03.2017, w godz. 14.00-17.00, w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie.

Porządek obrad:

 1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały
 2. Konsultacje zmiany kryteriów – omówienie zmian.
 3. Zmiany w procedurze dotyczącej konkursów grantowych wynikające ze zmian w przepisach – omówienie zmian.
 4. Zmiany dotyczące Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór – podjęcie uchwały
 5. Wybory uzupełniające do Rady LGD – podjęcie uchwały
 6. Wręczenie certyfikatów Karkonoskiej Marki Lokalnej na rok 2017, przyjęcie nowych członków.
 7. Sprawy bieżące:

 • omówienie i podsumowanie zakończonych naborów wniosków 1/2016 i 2/2016
 • najbliższe nabory – inwestycje w infrastrukturę oraz projekty grantowe
 • zaplanowane grupy robocze dotyczące grantów
 • planowane szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców
Czytaj więcej
09.03.2017

W dniu 08.03.2017 pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Warsztat: Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa i skutecznej komunikacji. Szolenie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytaj więcej
07.03.2017

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PRACY WRAZ Z OPISEM STANOWISKA I WYMAGANIAMI (zobacz)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@duchgor.org w terminie 22.03 – 28.03.2017 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Czytaj więcej
06.03.2017

Informujemy, że w dniu 8. marca 2017 r. Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na obowiązkowe szkolenie do Wrocławia. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Z poważaniem

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Czytaj więcej
06.03.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące Dobrych Praktyk:

 

10.04.2017, godz. 12.00-14.00 – szkolenie dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

10.04.2017, godz. 14.00-16.00 – szkolenie dotyczące stosowania rozwiązań innowacyjnych

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

Czytaj więcej
06.03.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące:

PROJEKTÓW GRANTOWYCH

 

24.04.2017, godz. 12.00-14.00 – Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

24.04.2017, godz. 14.00-16.00 – Lokalne Kryteria Wyboru

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

Czytaj więcej
06.03.2017

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące:

Inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

03.04.2017, godz. 12.00-14.00 – Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

03.04.2017, godz. 14.00-16.00 – Lokalne Kryteria Wyboru

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

 

Czytaj więcej
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".